ابزار متحرك زیباسازی وبلاگ


حرف های عاشقانهحرف های عاشقانه

دوست دارم


چند تکه آرزو

کاش وقتي زندگي فرصت دهد
گاهي از پروانه ها يادي کنيم

کاش بخشي از من خويش را
وقف قسمت کردن شادي کنيم

کاش تا آسمان باراني ست
از زلال چشمهايش تر شويم

از نگاه زرد گلدانهايمان
کاش با رغبت پرستاري کنيم

کاش دلتنگ شقايق ها شويم
به نگاه سردشان عادت کنيم

کاش شب وقتي که تنها مي شويم
با خداي ياس ها خلوت کنيم

                                          دوست دارم نگار

 

چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 | 17:18 | نگار |

برایش نوشتم: “به امید فردای بهتر” دو هفته بعد شنیدم ازدواج کرد ! بعدهـــــــــــا فهمیدم آن روز “الف” فردا را یادم رفته بــــــــــود

چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 | 17:16 | نگار |

 

.

تا حالا تنها یه جا نشتسی بی سر صدا توی خودت شکستی

حس خجالت بشینه رو چهرت از این حس کنی اضافی هستی

.

...

  

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 | 17:13 | نگار |

صه مون از اونجاشروع شدکه:

دوتادستشومشت کرد وگفت:

اگه گفتی گل کدومه،نمیرم

ناراحت شدم وکمی فکرکردم و

محکم زدم روی دست چپش وگفتم:گله...

دستشو بازکرد اماپوچ بود...

اشکم سرازیرشد...

حواسش نبودوقتی داشت بادست راستش اشکشو پاک میکرد،فهمیدم

فهمیدم که هردودستش پوچ بوده...

نتیجه اخلاقی:(آنکه بخواهدبرود،به هربهانه که باشدآخرمی رود)

                                              

                                         دوست دارم نگار

چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 | 17:2 | نگار |

آخرين مطالب
» چندتکه آرزو
» به امید فردای بهتر
» متن و عکس عاشقانه تا حالا شده
» داستان غمگین دوتادست
طراحی و اجرای قالب : قالب فا